hatnhan web1 BioLAK

Công dụng của hạt nhãn

Hạt nhãn là phần thường bị bỏ đi của quả nhãn. Tuy nhiên, hạt nhãn chứa rất nhiều hoạt chất có tác dụng sinh học đã và đang được nghiên cứu.

<English below>

Thành phần: 

 • Tinh bột, chất béo, Polyphenol, flavonoid, tannin. 
 • Trong đó, hợp chất polyphenol có hàm lượng cao nhất gồm các chất như acid gallic, corilagin, và acid ellagic.

hatnhan web2 BioLAK

Tác dụng: 

 • Hoạt tính kháng khuẩn: Thử nghiệm khuyếch tán đĩa thạch cho thấy chiết xuất hạt nhãn có tác dụng kháng lại rất nhiều vi khuẩn gây bệnh ở người như Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Psuedomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Escherichia coli [2].
 • Hoạt tính kháng nấm: Chiết xuất hạt nhãn đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu có tác dụng kháng nấm gây bệnh ở người là corynebacterium accolans, candida albicans, và candida neoformas… và một số nấm gây bệnh da liễu ở người như T. rubrum, M.gypseum và E.floccosum [1], [2].
 • Hoạt tính chống oxy hóa: Chiết xuất hạt nhãn có tác dụng như một chất chống oxy hóa tự nhiên khi được chứng minh có tác dụng loại bỏ các gốc tự do có hại cho cơ thể như superoxdide và peroxy [3].

BENEFITS OF LONGAN SEED

Longan seeds are discarded as part of the longan fruit. However, the seeds contain many biologically active substances that have been studied.

Ingredients:

 • Carbohydrate, fat, polyphenols, flavonoids, tannins.
 • Polyphenol compounds have the highest share including gallic acid, corilagin, and ellagic acid.

Benefits:

 • Antibacterial activity: Agar diffusion test showed that longan seed extract was effective against many human pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Psuedomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Escherichia coli [2].
 • Antifungal activity: Longan seed extract has been shown in many studies to have antifungal effects against human pathogens such as corynebacterium accolans, candida albicans, and candida neoformas… and some fungi causing dermatophytosis in humans such as T. rubrum, M.gypseum and E.floccosum [1], [2].
 • Antioxidant activity: The longan seed extraction acts as a natural antioxidant. It has been proved to eliminate harmful free radicals for our body such as superoxdide and peroxide [3].

Tài liệu tham khảo/ References

 1. Tseng, H. C. (2014). Antimicrobial activities of various fractions of longan (Dimocarpus longan Lour. Fen Ke) seed extract. International journal of food sciences and nutrition, 65(5), 589-593.
 2. Rangkadilok, N., (2012). In vitro antifungal activities of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed extract. Fitoterapia, 83(3), 545-553.
 3. Rangkadilok, (2007). Evaluation of free radical scavenging and antityrosinase activities of standardized longan fruit extract. Food and Chemical Toxicology, 45(2), 328-336.

 

Viết bình luận

Chỉ quản trị viên mới nhìn thấy email của bạn.